Lid worden

Hier vind je informatie hoe je lid van onze vereniging kunt worden. Ook als je niet meer lid wilt zijn van Scouting de Klomp vind je hier alle informatie om je af te melden. Vrijwilligers die het leuk vinden om vrijwilligers werk bij Scouting de Klomp te gaan doen kunnen ook hier terecht.

Aanmelden

Iedereen die interesse heeft voor de Klomp en misschien wel lid wil worden, mag vrijblijvend enkele keren komen om mee te doen met het spel van scouting. Daarna hoeft deze pas te beslissen of je lid gaat worden van scouting de Klomp.

Als je een kind wil aanmelden als lid van scouting de Klomp, kun je dit doorgeven bij de leiding. Samen met de leiding kun je dan het aanmeldingsformulier invullen. Gelijk met de aanmelding geeft u de ledenadministratie toestemming via het machtigingsformulier voor het incasseren van de contributie. De contributie bedraagt €25,00 per kwartaal en de inschrijfkosten zijn € 3,=.

De data van incasseren zijn:   

  • 1e kwartaal – 26 januari
  • 2e kwartaal – 26 april
  • 3e kwartaal – 26 juli
  • 4e kwartaal – 26 oktober

De leden die in de loop van het kwartaal zich aanmelden betalen alleen de maanden waarover contributie is verschuldigd.


Vrijwilliger worden

Bij Scouting de Klomp is er altijd vraag naar vrijwilligers die onze vereniging draaiende houden. Momenteel zijn wij op zoek naar leiders of leidsters die het leuk vinden om bij één van de jeugdgroepen mee te draaien. Ook bieden we diverse mogelijkheden om bij ons je stage (werkveldverkenning) te doen.

  • Wij zoeken enthousiaste mensen die goed met kinderen overweg kunnen gaan.
  • Wij zoeken doeners die actief meedenken en helpen om een groep draaiend te houden
  • Er wordt altijd om een Verklaring omtrent gedrag (VOG) gevraagd.

Lijkt het je leuk om een keer te komen kijken, dan kun je contact opnemen met onze groepsbegeleider via het email adres: groepsbegeleider@scoutingdeklomp.nl


Afmelden

Als u uw zoon of dochter wil afmelden, moet u als ouder dit doen bij de leiding. Samen met de leiding vult u het afmeldformulier in. U beëindigt daarmee tevens de machtiging voor het incasseren van de contributie.

Zorgt u samen ervoor dat de gegevens juist zijn ingevuld, anders kunnen we de afmelding niet in behandeling nemen. De afmelding gaat in per 31-3 / 30-6 / 30-9 of 31-12. (dus aan het eind van het kwartaal). Pas na ontvangst van de afmelding wordt de contributie stop gezet, er wordt geen contributie geretourneerd. Geef dus op tijd door dat uw zoon/dochter het lidmaatschap wil beëindigen.