Bestuur

De hoofdtaak van het bestuur bestaat uit het voorwaarden scheppend beleid, d.w.z. zorgen voor continuïteit van scouting de Klomp. Diepen we dit iets verder uit, dan komen we tot o.a. de volgende taken:

  • Overleg met de gemeente Haaksbergen over huisvesting, subsidies, opstellen van de begroting e.d.
  • Bepaling en inning contributie van eigen leden.
  • Contacten met het overkoepelend orgaan van scouting Nederland, met het gewest Overijssel en de regio Essenlaand.
  • Verzorgen van een goed bestand van leiding en leden.
  • Zorgen dat alle speltakken kunnen beschikken over een goed gebouw en goede materialen voor het spel, kamperen, handenarbeid, enz.
  • Contacten met zusterverenigingen in de regio. Het streven is om met de zusterverenigingen op een lijn te komen in zaken waar de gemeente het beleid uitstippelt (bijv. subsidie). Ook het samen organiseren van evenementen kan aan de orde komen.

Het bestuur komt 6 keer per jaar bijeen om diverse zaken te bespreken en 6 keer per jaar samen met de leiding.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen